Bas Brouwer

Bas Brouwer, Fysio- & Manueeltherapeut
Werkzaam sinds 2003
Opleidingen:
Hartrevalidatie
Orthopedische Manuele Therapie (master)
Fysiotherapie (bachelor)
Oefentherapie Cesar (bachelor)
CIOS

Als fysio-manueel therapeut richt Bas zich op het beter laten bewegen van alle gewrichten. Behalve de aandachtsgebieden nek, rug en bekken, is hij gespecialiseerd in schouderproblematiek. Zijn behandeling bestaat veelal uit manuele technieken i.c.m. oefentherapie. 

Daarnaast heeft Bas zich toegelegd op Hartrevalidatie. Zo verzorgt hij de fysiotherapie bij Coronaire aandoeningen en Hartfalen. 

De derde en laatste hart revalidatiefase vindt veelal plaats bij de fysiotherapeut. Tijdens deze laatste fase ligt het accent op het verder vergroten en/of behouden van de belastbaarheid en bevorderen van een actieve leefstijl. Dit heeft als doel terugdringen van het risico op een (nieuw) hartinfarct en herwinnen van vertrouwen in het eigen lichaam.