Overigemenu

disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van Corpus Vitae Fysiotherapie.

  • Hoewel de informatie op de website  en andere publicaties van Corpus Vitae Fysiotherapie  met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen wij geen garantie geven dat deze informatie juist en/of volkomen is en/of blijft. Corpus Vitae Fysiotherapie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst ontstaan bij of door gebruik van de website.
  • Aan de op deze website aangeboden diensten en/of informatie kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.
  • Indien u via de website van Corpus Vitae Fysiotherapie naar websites gaat van andere organisaties, wijzen wij u erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid en volledigheid van deze websites.
  • Informatie, verslagen, foto’s en grafische afbeeldingen mogen niet zonder toestemming van Corpus Vitae Fysiotherapie gebruikt worden.

our trusted partners, thanks for your support!