Eddy de Vink

Na afronding van de opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam in 1992 is Eddy aan de slag gegaan in zijn vak, in 2005 heeft hij de opleiding Manueeltherapie (SOMT) afgerond.

Na een buitenlandavontuur (Amerika) en werken bij de medische staf AFC AJAX betaald voetbal is Eddy in 2002 zijn eigen praktijk begonnen.

Fysio- en manueel therapie zijn voor Eddy de handvatten om bij de cliënt/patiënt de balans tussen belasting en belastbaarheid te vinden, te herstellen en te behouden.

Door de jaren heen is Eddy, naast de reguliere behandeling van fysio- en manuele therapie, meer overtuigd geraakt om dit te ondersteunen met oefentherapie.