Overigemenu

Explain Pain Supercharged

Explain Pain Supercharged
De cursus/lezing is gevolgd door Istvan Cornelissen, Lonneke Kegels en Eddy de Vink om verdieping  en meer inzicht te verkrijgen over het fenomeen PIJN.
Explain Pain is een lezing omtrent de nieuwe inzichten over pijn, welke patiënten ervaren bij klachten. Het ging met name over aanhoudende pijn (chronische pijn) en de effecten en uiting hiervan op de patienten in hun dagelijks leven. Deze nieuwe inzichten zullen ons helpen om samen met de patient meer grip te krijgen op de ervaren pijn. De lezing werd gegeven door onze Australische collega Lorimer Moseley, hij is al meer dan 20 jaar bezig met onderzoek naar het fenomeen PIJN, alsmede de beleving en betekenis hiervan voor de patient. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.corpus-vitae.nl.


our trusted partners, thanks for your support!