Sinds 2 April is er een start gemaakt met GoldenSports; fit for life voor senioren van 65 +. Er is in samenwerking met praktijken uit Zuid, waaronder Cropus Vitae, een initiatief gestart om ouderen te mobiliseren en stimuleren om in beweging te komen. De volgende sporten en activiteiten zullen gegeven worden of in een combinatie hiervan:

  • Conditiegym
  • Yoga
  • Outdoor fitness
  • Balspelen: voetbal, hockey, easy tennis

Vanuit onze praktijk zullen Annemiek Rolman en Miett Tajthy op trainingsdagen aanwezig zijn.