Overigemenu

‘Hij knakte niet, terwijl dat in deze situatie juist mocht’

marinus1HetPAROOL woensdag 23 oktober2013
Ten slotte

Marinus Blickman,1956-2013

De grote vriendelijke reus, zo omschrijft collega en goede vriend Istvan Cornelissen hem.

Acht jaar geleden begon hun samenwerkingsverband bij fysiotherapiepraktijk Corpus Vitae.

“De basis was vriendschap, van daaruit is pas het zakelijke ontstaan,” zegt Cornelissen.Fysiotherapie Amsterdam

Die vriend was enthousiast, groot en sterk. En bovendien was hij ondernemend en altijd optimistisch.

In mei dit jaar werd geconstateerd dat Blickman maagkanker had. “Heel moedig en met open vizier ging hij de strijd aan.” Vanuit het ziekbed hielp hij de nieuwe praktijk van Corpus Vitae op te zetten. “Hij vond het vrese- lijk het niet tot een volgroeiing te kunnen brengen.”

De vriendschap tussen de vrienden is in tweeënhalf jaar nog intenser geworden. “Maar het was niet dat we de deur bij elkaar plat liepen, hoor.”

Dochters Annelotte en Robine en zoon Xander waren ook wel eens het onderwerp tij- dens de lunch.

Zij trotseren de puberteit. “Goede verhalen zijn dat, zoals over de mei- den die op stap waren geweest in Amster- dam.”

In 1987 begon Blickman als fysiothera- peut. Hij had zich gespecialiseerd in sport- fysiotherapie. Hij gold als iemand met aan- dacht en zorg voor zijn patiënten, maar was niet een man die alleen maar leefde voor zijn werk. Hij had ook zijn hobby’s, waar hij veel plezier aan beleefde.

Hij was bijvoorbeeld een zeilfanaat en dat ging verder dan eens in het jaar met de boot weg. Hij was een official bij de Olympische Spelen, wedstrijdleider.

Het stond op de agenda dat de vrienden samen zouden gaan varen met Pimpel, Blick- mans sloep. “Dat zijn dingen die hadden moe- ten gebeuren, maar het heeft niet zo mogen zijn. Hij zou ook voor ons koken, hij zat namelijk in een kookclub. Aanschuiven zit er helaas niet meer in, die momenten zijn gesto- len.”

Zijn vrouw Carla begon een blog. Op 8 mei schreef ze: ‘En doordat jij zo sterk blijft, is het voor ons en de mensen om je heen een stuk makkelijker.’ Carla omschrijft hem als een grote sterke beer. Ondanks de omstandighe- den waarin hij verkeerde, bleef hij overeind. “Hij knakte niet, terwijl dat juist in deze situa- tie wel mocht,” zegt Cornelissen.

Op 18 oktober overleed Blickman.

Het laatste bericht op de blog is van 19 oktober.

‘Die ochtend had ik het gordijntje open gelaten, en ik zag een zweem van mist. Wat mysterieus, dacht ik nog. Maar iets na elven brak er een zonnetje door en dat heeft jou meegenomen. In de warmte van deze stralen is je de weg naar boven gewezen. Je reis heeft een half uur geduurd, want daarna werd het weer heel grauw. En nu, nu al stuur jij ons zonnestralen.’

Annebel Wouters


our trusted partners, thanks for your support!