Overigemenu

Manuele therapie

Voor wie is manuele therapie bedoeld?
In het algemeen is manuele therapie geschikt voor mensen met pijnklachten die gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van één of meer gewrichten (meestal de wervelkolom, maar ook heup, knie, schouder etcetera).
Enkele voorbeelden van klachten waarbij u de manueeltherapeut kunt raadplegen zijn lokale pijn, uitstralende pijn en stijfheid van gewrichten. Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken na onderzoek bij uw eerste afspraak.

Wat is het doel van manuele therapie?
Het doel van manuele therapie is het herstellen of verminderen van de functiestoornissen en de pijn, en het verbeteren van vaardigheden van de dagelijkse activiteiten (werk, thuis, sport).

Wat kunt u van de behandeling manuele therapie verwachten?
Na een uitgebreide inventarisatie van uw klachten volgt lichamelijk onderzoek, waarbij de manueeltherapeut uw houding en het bewegen beoordeelt en met specifieke bewegingen de gewrichten onderzoekt. Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met u beslist de manueeltherapeut of er behandeld kan gaan worden of dat u teruggaat naar de verwijzend arts.

Wat is kenmerkend voor manuele therapie?
Een manipulatie is een beweging in en van het gewricht uitgevoerd met gedoseerde snelheid met meestal een hoorbaar knappend geluid. Deze is meestal niet, maar soms kortstondig, pijnlijk. De effecten van manuele therapie zijn veelal direct meetbaar en merkbaar voor u. De mobiliteit is duidelijk verbeterd en de pijn is gereduceerd. Door Manuele Therapie te combineren met goede voorlichting en gerichte (huiswerk)oefeningen zijn de voorwaarden geschapen voor een optimaal herstel.


our trusted partners, thanks for your support!