Overigemenu

missie en visie

Missie en Visie  Corpus Vitae Fysiotherapie

Visie

“De organisatie van de twee fysiotherapeuten is een slagvaardige en state of the arts organisatie van praktijkeigenaren, waarvan de zorgverleners, medewerkers en de samenwerkingspartners
voldoen aan nader te specificeren kwaliteitseisen.
Zij biedt een plezierige werkomgeving, mogelijkheden tot zelfontplooiing en kennisoverdracht voor alle zorgverleners en voldoende winstcapaciteit om innovatie te borgen.”

“De zorg omvat diagnostiek en behandelingen en wordt in samenwerking met huisartsen en overige paramedische disciplines gecoördineerd.
Wij leveren zorg op basis van best practise en onderwerpen ons aan een nader vast te stellen kwaliteitskeurmerk.”


our trusted partners, thanks for your support!