Nieuwsflits coronavirus

NIEUWSFLITS

Vandaag, zaterdag 21 maart 2020, hebben wij helaas het besluit moeten nemen om van 23 maart t/m 6 april onze praktijk te sluiten voor fysieke behandelingen, naast de al genomen maatregel te stoppen met alle medisch fitness activiteiten en groepslessen in verband met het Corona-virus. Dit sluit aan bij de landelijke maatregelen (RIVM). 

Wij willen graag onze zorg aan blijven bieden door middel van fysiotherapie op afstand voor bestaande en nieuwe patiënten. Bent u een nieuwe patiënt, dan krijgt u een digitale vragenlijst opgestuurd om uw klachten in kaart te brengen.

U kunt samen met uw fysiotherapeut telefonisch of met beeldbellen (e-health) uw voortgang bespreken en de nodige oefeningen via e-mail ontvangen. De online begeleiding wordt als algemene fysiotherapie gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Via deze link kunt u vragen stellen of een afspraak maken voor beeldbellen c.q. telefonisch contact.

Istvan Cornelissen en Eddy de Vink

Corpus Vitae Fysio- & Manuele Therapie