Overigemenu

OncoVit (oncologische revalidatie)

Wat is OncoVit (oncologische revalidatie)?

Kanker is een veelvoorkomende ziekte. Klachten die daarbij komen kijken, zoals vermoeidheid, en verminderde conditie leiden tot een lagere kwaliteit van leven, verminderd functioneren op het gebied van activiteiten in het dagelijkse leven en een verminderde participatie op de arbeidsmarkt. Oncologische revalidatie kan een groot deel van de mensen gediagnostiseerd met kanker helpen om de gevolgen hiervan te boven te komen en om de kwaliteit van leven en deelname aan het arbeidsproces te verbeteren.

Oncologische revalidatie is zorg die gericht is op de functionele, fysieke, psychische en sociale problemen verbonden met kanker. Het gaat daarbij om advies en waar nodig begeleiding bij het omgaan met de ziekte (coping), herstel, het in stand houden en verbeteren van de conditie. Dit betreft de periode tijdens of na afronding van de behandeling. Oncologische revalidatie is een beweeg en educatie – programma van 12 weken.

Wat is het doel van oncologische revalidatie?

Het doel van de revalidatie is o.a. afhankelijk van de hulpvraag en de fase van behandeling.

De algemene doelen zijn:

  • behouden/Verbeteren van conditie
  • behouden/ verbeteren van spierkracht
  • verminderen van de fysieke en mentale vermoeidheid
  • Inzicht over voeding, leefstijl en waarom beweging van belang is. 

Intake

Voorafgaand aan het programma vindt er een intake plaats. 

Deze duurt 60 minuten. Hierbij wordt de hulpvraag in kaart gebracht , lichamelijke klachten en wordt uw conditie in kaart gebracht aan de hand van testen.

Programma

De duur van het programma is 12 weken en vind in groepsverband plaats. Een les duurt 1,5 uur. 

In deze 12 weken wordt er naast cardio en krachttraining, aandacht besteed aan educatie over beweging, voeding, leefstijl en het omgaan met vermoeidheid.

Lineair aan het programma kan het zijn dat de fysiotherapeut ook individueel met u aan de slag gaat.

Dit met als doel andere lichamelijke klachten die meespelen te verminderen, bijvoorbeeld; beperkingen in beweging van de schouder of oedeemvorming. 

Kosten
Wij raden u aan uw verzekering te raadplegen inzake vergoeding.

Wilt u zich aanmelden voor oncologische revalidatie?

Dat kan! Hiervoor kunt u zich online inschrijven via de site of bellen naar 020-05 3600. 

Belangrijk is dat u een verwijzing heeft van de huisarts of behandelend arts voor oncologische revalidatie. 


our trusted partners, thanks for your support!